Ubytovací podmínky


 • Ubytovat je možné pouze osoby, které se prokáží platným dokladem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem). Identifikační údaje z dokladu totožnosti zanese provozovatel do knihy ubytovaných hostů.
 • Příjezd je možný v den začátku pobytu mezi 13:00 – 16:00 hod., v den ukončení pobytu je ubytovaný povinen uvolnit pokoj do 10:00 hod. (po vzájemné dohodě je možné dobu nástupu a odjezdu upravit).
 • V době od 22:00 do 07:00 hod. je ubytovaný povinen dodržovat noční klid.
 • V případě způsobení škody na majetku je ubytovaný povinen škodu nahlásit a uhradit.
 • Při ztrátě klíčů ubytovaný plně hradí veškeré náklady spojené s výměnou zámků.
 • Na pokojích je přísně zakázáno kouřit!
 • Ubytování domácích zvířat je možné pouze po předchozí dohodě s ubytovatelem.
 • Provozovatel rekreačního areálu neručí za ztrátu vlastních věcí ubytovaných.
 • V případě znečištění pokoje nad rámec běžného znečištění bude účtován poplatek ve výši až 500 Kč.
 • Cena ubytování je stanovena dle ceníku dostupného na našich internetových stránkách.
 • Ubytování je možné zarezervovat elektronicky přes rezervační systém na našich internetových stránkách, e-mailem, případně telefonicky.
 • Ubytování je závazné, až po vzájemném potvrzení správcem areálu.
 • Při odchodu z penzionu nebo ubytovny je ubytovaný povinen zhasnout světla, vypnout elektrospotřebiče, zavřít okno a zamknout dveře.
 • Ubytovaný je povinen dodržovat všechna uvedená pravidla ubytování.
 • V případě, že jsou tato pravidla porušena, má provozovatel právo ubytovací služby okamžitě ukončit bez nároku ubytovaného na vrácení poplatků za pobyt.

Storno podmínky:


 • Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek při zrušení ubytování do 30 dní před jeho zahájením a to 20 % z ceny.

Areál:


 • Do areálu mohou místní občané, za účelem sportování na víceúčelovém hřišti nebo návštěvou bazénu s používáním sociálních zařízeních umístěných v přízemí turistické ubytovny, pokud není změna předem dohodnutá s provozovatelem na uzavření areálu.
 • Do bazénu je zakázáno skákat. Děti do 10 let mohou do bazénu jen s doprovodem dospělé osoby. Děti ve věku od 1 do 3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou (koupací pleny).
 • Provozovatel neposkytuje dozor při koupání ani na dětském hřišti.