Děkujeme za sdílení podrobností o ubytovacích podmínkách. Zde je souhrn klíčových bodů:

 1. Identifikace hostů:
  • Ubytování je povoleno pouze osobám, které prokážou platným dokladem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem).
  • Identifikační údaje z dokladu totožnosti jsou zaznamenány do knihy ubytovaných hostů.
 2. Příjezd a odjezd:
  • Příjezd je možný mezi 13:00 a 16:00 hodin v den začátku pobytu.
  • V den ukončení pobytu je ubytovaný povinen uvolnit pokoj do 10:00 hodin (s možností dohodnout se na upravené době).
 3. Noční klid:
  • Mezi 22:00 a 07:00 hodinami je nutné dodržovat noční klid.
 4. Zodpovědnost za majetek:
  • Ubytovaný je povinen nahlásit a uhradit škodu na majetku.
  • Při ztrátě klíčů jsou náklady na výměnu zámků plně hrazeny ubytovaným.
 5. Zákaz kouření:
  • Na pokojích je přísně zakázáno kouřit.
 6. Domácí zvířata:
  • Ubytování domácích zvířat je možné pouze po předchozí dohodě s ubytovatelem.
 7. Cena ubytování:
  • Cena ubytování je stanovena dle ceníku dostupného na internetových stránkách.
 8. Rezervace:
  • Ubytování lze rezervovat elektronicky přes rezervační systém na internetových stránkách, e-mailem nebo telefonicky.
 9. Ukončení pobytu:
  • Při odchodu z penzionu nebo ubytovny je ubytovaný povinen zhasnout světla, vypnout elektrospotřebiče, zavřít okno a zamknout dveře.
 10. Pravidla ubytování:
  • Ubytovaný je povinen dodržovat všechna uvedená pravidla ubytování.
  • Porušení pravidel může vést k ukončení ubytovací služby bez nároku na vrácení poplatků za pobyt.
 11. Storno podmínky:
  • Při zrušení ubytování do 30 dní před jeho zahájením je objednavatel povinen uhradit storno poplatek ve výši 20 % z ceny.
 12. Areál:
  • Místní občané mohou využívat víceúčelové hřiště a bazén s používáním sociálních zařízení v pergole u víceúčelového hřiště.
  • Do bazénu je zakázáno skákat.